بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 15631    1397/02/04
اطلاعیه بیمه تکمیلی
نحوه تحویل مدارک پزشکی به شرکت بیمه نوین
کد خبر: 12543    1396/12/27
ثبت نام بیمه تکمیلی سال 97 پرسنل دانشگاه بوعلی سینا
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند جهت ثبت نام بیمه تکمیلی سال 1396 به مدت بیست و دو روز از تاریخ 27/12/1396 لغایت 20/01/1397 به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی  مراجعه فرمایید.(https://bimetakmili.basu.ac.ir)
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند