کد خبر: 15631    1397/02/04
اطلاعیه بیمه تکمیلی
نحوه تحویل مدارک پزشکی به شرکت بیمه نوین
کد خبر: 12543    1396/12/27
ثبت نام بیمه تکمیلی سال 97 پرسنل دانشگاه بوعلی سینا
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند جهت ثبت نام بیمه تکمیلی سال 1396 به مدت بیست و دو روز از تاریخ 27/12/1396 لغایت 20/01/1397 به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی  مراجعه فرمایید.(https://bimetakmili.basu.ac.ir)
کد خبر: 12495    1396/12/13
تمدید قرارداد بیمه تکمیل درمان دانشگاه تا پایان فروردین 97
بیمه تکمیل درمان دانشگاه به مدت یکماه تا پایان فروردین ماه 1397 با شرکت بیمه نوین تمدید گردید
کد خبر: 12494    1396/12/13
اطلاعیه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه
نظر به آغاز فعاليت كميته نظام پيشنهادات دانشگاه به استحضار مي رساند مرحله اول فراخوان جمع آوري پيشنهادات با توجه به محورهای تعیین شده جهت آگاهي دانشگاهيان ارجمند اعم ازهيأت علمي، كارمند و دانشجويان به منظور ارسال پيشنهادات به آگاهي مي رسد
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند