مسئول بیمه دانشگاه

محمد مصطفی ربیعی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
تلفن:  38380634
تلفن داخلي:  429
آدرس:  همدان - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - طبقه اول - اتاق شماره 1
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند