بیمه تکمیل درمان ایثارگران

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.


بدینوسیله به اطلاع ایثارگران عزیز می رساند قرارداد بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرکت بیمه دی منعقد شده است
.

تاریخ شروع و پایان قرارداد بيمه تکمیلی ايثارگران از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1397/06/31 می باشد
شرایط قرارداد مذکور را می توانید از لینک پیوست دانلود نمایید.

مراکز درمانی طرف قرارداد

همچنین جهت تحویل مدارک و اسناد پزشکی می توانید به بنیاد شهید شهرستان همدان واقع در چهار راه پاستور مراجعه نمایید

دانلود قرارداد

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند