بیمه تکمیل درمان ایثارگران

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.


بدینوسیله به اطلاع ایثارگران عزیز می رساند قرارداد بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرکت بیمه دی منعقد شده است
.

تاریخ شروع و پایان قرارداد بيمه تکمیلی ايثارگران از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1397/06/31 می باشد
شرایط قرارداد مذکور را می توانید از لینک پیوست دانلود نمایید.

همچنین جهت تحویل مدارک و اسناد پزشکی می توانید به بنیاد شهید شهرستان همدان واقع در چهار راه پاستور مراجعه نمایید

دانلود فایل های پیوست

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند