بیمه تکمیل درمان ایثارگران

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

بدینوسیله به اطلاع ایثارگران عزیز می رساند قرارداد بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرکت بیمه ایران طبق روال هر سال تمدید شده است
.

تاریخ شروع و پایان قرارداد بيمه تکمیلی ايثارگران از تاریخ 1395/06/01 لغایت 1396/05/31 می باشد
شرایط قرارداد مذکور را می توانید از لینک پیوست دانلود نمایید.

دانلود فایل های پیوست
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند