بیمه درمان تکمیلی پرسنل دانشگاه

به منظور رفع مشكلات درماني و کاسته شدن از نگراني همکاران و خانواده ايشان در مواقع بروز بيماري و جهت رفع دغدغه هاي احتمالي مالی و صرفاً توجه به بهبودي و بدست آوردن سلامت خود و عزيزانشان هر ساله دانشگاه با یکی از شرکت های بیمه ای که از نظر کیفیت خدمات و مبلغ حق بیمه مناسب ارزیابی شود با برگزاری مناقصه عمومی عقد قرارداد می نماید


 شرایط بیمه تکمیل درمان دانشگاه بوعلی سینا در سال 96

شرکت طرف قرارداد: بیمه نوین      مبلغ قرارداد بیمه برای هرنفر در ماه:   سطح1: 290.000ریال  سطح2: 580.000ریال

 -برای پرسنل و همسر و فرزندان ایشان ماهیانه مبلغ 145.000 ریال برای هر نفر به عنوان کمک هزینه رفاهی از طرف دانشگاه پرداخت می گردد. (کمک هزینه رفاهی همکاران خانم شامل همسر نمی شود)                         

- بیمه تکمیل درمان: عبارتست از جبران بخشی از هزینه های پزشکی و اعمال جراحی ناشی از بیماری و حوادث مشمول بیمه مازاد بر بیمه پایه طبق شرایط مقرر در قرارداد.

-اصل حسن نیت: در صورت احراز تخلف در ارائه مدارک پزشکی مراتب قابل پیگیری می باشد. (به عنوان مثال استفاده از سهمیه افراد یک خانواده برای فرد دیگری از همان خانواده که سقف تعهداتش پر شده است غیر قانونی می باشد)

-پرداخت خسارت های بستری حداکثر یکماه و غیر بستری حداکثر 15 روز می باشد.

-محاسبه هزینه های پزشکی و دندانپزشکی بر اساس تعرفه های مصوب دولت می باشد و پس اعمال فرانشیز بند مربوطه قابل پرداخت خواهد بود، همچنین هزینه های خارج از تعهد درمانی و غیر بیمه ای بعهده بیمه شده می باشد.(فرانشیز طبق جدول تعهدات)

-پس از پایان مهلت ثبت نام تغییر در سطح قرارداد و حذف یا اضافه تا پایان قرارداد امکان پذیر نمی باشد.

-تبصره1:بعد از اتمام مهلت ثبت نام، اضافه شدن به لیست تنها در صورت استخدام،بازگشت از ماموریت،شروع به کار پس از مرخصی بدون حقوق، ازدواج،تولد فرزند و حذف در صورت بازنشستگی، ماموریت،قطع حقوق، اخراج و فوت می باشد.(درخواست کتبی همکار نیاز می باشد)

-تبصره2:حداکثر مدت ارائه درخواست کتبی جهت اعمال تغییرات از تاریخ موارد مذکور به مدت  20 روز می باشد.

-ارایه مدارک باید به صورت مستند باشد،مدارک شامل دستور پزشک(خوانا) و فاکتور پرداخت هزینه(ممهور) همچنین در خصوص آزمایشات، کپی جواب آزمایش و در مورد دندانپزشکی: عکس قبل و بعد انجام عصب کشی وسنج سخت و نرم- عکس قبل از ترمیم روکش و ترمیم دندان از سه و به بالا یک OPG مورد نظر می باشد. همچنین به منظور تسریع در پرداخت هزینه ها از سوی شرکت بیمه نوین خواهشمند است از ارائه فاکتور و اسناد با مبالغ ناچیز بصورت جداگانه خودداری فرمایید و به همراه بقیه مدارک خود جمع آوری و بصورت یکجا ارائه دهید.

بیمه شدگان: عبارتند از پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و افراد تحت تکفل ایشان که از طرف بیمه گذار معرفی می شوند.                                                    

-تبصره1: منظور از افراد تحت تکفل همسر،فرزندان،پدر،مادر و افرادی که قانونا" تحت تکفل بیمه شده اصلی هستند، می باشد.

-تبصره2:فرزندان ذکور مجرد تا سن20 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج بیمه می باشند.

استثنائات:

1- اعمال جراحی به منظور زیبایی، مگر ناشی از وقوع حادثه در طول مدت قرارداد باشد.

2- هزینه اتاق خصوصی(معادل عمومی پرداخت می گردد)

3- عیوب مادرزادی مگر رفع آن جنبه درمانی و دارای ضرورت باشد.

4- هزینه لوازم بهداشتی و آرایی و داروهای تقویتی و ویتامینه

5- اعمال غیر مجاز در مطب، اعلام شده از سوی وزارت بهداشت

===============================

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند